نرم افزار نوید

عضویت در خبرنامه

امروز سه شنبه
۱۴۰۰/۸/۴
درباره عیسی مسیح (21)

 

مطالب خود را به همگان انتقال دهید
با ما در تماس باشید

نصیحت های کتاب مقدس

گزیده ای از موعظه های عیسی