نرم افزار نوید

عضویت در خبرنامه

امروز پنجشنبه
۱۳۹۹/۱۲/۷
درباره کتاب مقدس (19)

 

مطالب خود را به همگان انتقال دهید
با ما در تماس باشید

نصیحت های کتاب مقدس

گزیده ای از موعظه های عیسی