نرم افزار نوید

عضویت در خبرنامه

امروز سه شنبه
۱۴۰۰/۸/۴
جمعه, 31 شهریور 1396 ساعت 06:29

†به چه علت در مسیحیت ختنه مردان واجب نیست؟

نوشته شده توسط 

اما امروزه بحث های زیادی در ارتباط با ختنه مردان در مسیحیت وجود دارد به دلیل اینکه عیسی مسیح و رسولان عیسی طبق آیین یهود ختنه شده بودند و سوال این است که آیا مردان مسیحی باید امروزه ختنه شوند یا نشوند؟

87451

امروزه بحث های زیادی در ارتباط با ختنه مردان در مسیحیت وجود دارد به دلیل اینکه عیسی مسیح و رسولان عیسی طبق آیین یهود ختنه شده بودند و سوال این است که آیا مردان مسیحی باید امروزه ختنه شوند یا نشوند؟ اما برای رسیدن به پاسخ این سوال ما به عنوان یک مسیحی باید به  کتاب مقدس و تعلیمات آن مراجعه کنیم.

به طور معمول ختنه عمل جراحی برای برداشتن پوست ختنه گاه، و یا پوست قسمتی از یک  از آلت مردانه  اشاره شده است،ختنه شدن در عهد قدیم  بسیار مهم بوده است است. در هنگامی که خداوند درکتاب پیدایش در  عهد قدیم   فصل ۱۷ با ابراهیم عهد می‌بندد و به او می‌گوید که او و تمامی مردان در خانه او باید ختنه شوند. این ختنه شدن نشاندهنده عهد خداوند با ابراهیم و پیمان بین او و خداست. اهمیت ختنه در عهد قدیم  به حدی است که خداوند به ابراهیم دستور می‌دهد افراد ختنه نشده را از بین خود طرد کند. غیریهودیان باید قبل از اینکه در عید پسح شرکت کنند ختنه شوند. ختنه نشدگان در تورات به عنوان افرادی که از نظر شرعی پاکیزه نیستند شناخته می‌شوند. ختنه شدن در چند جای عهد عتیق  به صورت معنوی نیز به کار رفته است،در کتاب پیدایش باب ۱۷ آیه ۹ تا ۱۴ گفته شده است:” ۹و۱۰و۱۱  خدا به ابراهیم فرمود: «وظیفه تو و فرزندانت و نسلهای بعد، این است که عهد مرا نگاه دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین وسیله نشان دهند که عهد مرا پذیرفته‌اند.  ۱۲ «هر پسر هشت روزه باید ختنه شود. این قانون شامل تمام مردان خانه زاد و زرخرید هم می‌شود.  ۱۳ همه باید ختنه شوند و این نشانی بر بدن شما خواهد بود از عهد جاودانی من.  ۱۴ هر کس نخواهد ختنه شود، باید از قومِ خود طرد شود، زیرا عهد مرا شکسته است.”

همچنین در این رابطه در عهد جدید در اعمال رسولان باب ۷ آیه ۸ آمده است :۸ «در آن هنگام، خدا آئین ختنه را نیز به ابراهیم داد تا نشان عهد و پیمان بین خدا و قوم ابراهیم باشد. پس اسحاق، پسر ابراهیم، وقتی هشت روزه بود، ختنه شد. اسحاق پدر یعقوب بود و یعقوب صاحب دوازده پسر شد که هر کدام سرسلسله یکی از قبیله‌های بنی اسرائیل شدند.

ختنه همچنان در شریعت موسی نیز عنوان شده است در کتاب لاویان باب ۱۲  نیز به ختنه اشاره شده است  ۱و۲  خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد: هرگاه زنی پسری بزاید، آن زن تا مدت هفت روز شرعاً نجس خواهد بود، همانگونه که به هنگام عادت ماهانه خود نجس است. ۳ روز هشتم، پسرش باید ختنه شود.

یهودیان در طول چند قرن به صورت متوالی ختنه را در دستورات مذهبی خود اجرا میکرده اند (یوشع باب ۵ آیه ۲ و ۳)انجیل لوقا باب ۱ آیه ۵۹ و ۶۰ نیز در مورد ختنه یحیی تعمید دهنده میگوید .

عهد جدید و ختنه

اما امروزه بحث های زیادی در ارتباط با ختنه مردان در مسیحیت وجود دارد به دلیل اینکه عیسی مسیح و رسولان عیسی طبق آیین یهود ختنه شده بودند و سوال این است که آیا مردان مسیحی باید امروزه ختنه شوند یا نشوند؟ اما برای رسیدن به پاسخ این سوال ما به عنوان یک مسیحی باید به  کتاب مقدس و تعلیمات آن مراجعه کنیم.ترجیحا تلاش می کنیم تا در مورد ختنه صحبت کنیم چرا که یکی از انتقاد های وارد شده و اصلی برخی منتقدین به مسیحیت در اینمورد است،گاهی اوقات بعضی از مسیحیان می گویند چون بحث ختنه درکتاب مقدس وجود دارد ،بنابر این توصیه می کنند تا ختنه شوند؛درست است  که ختنه را می توان در کتاب یهودیان و مسیحیان یافت با این حال درست نیست این روش به مسیحیان توصیه شود.

در اعمال رسولان باب ۱۶ آیه سوم آمده است که پولس، از  تیموتائوسخواست که در  سفر های بشارتی  همراه ایشان برود. ولی به احترام یهودیان آن اطراف، پیش از حرکت، تیموتائوس  او را  ختنه کرد، اما دلیل ختنه شدن تیموتائوس برای این بود  تا در میان یهودیان  مانعی در راه شان نباشد، چراکه آنها تلاش می کردند به یهودیان نجات نیافته پیام نجات را اعلام کنند ،  اگرچه کلام ختنه شدن  تیموتائوس را  ضروری نمیدانست ، اما این اقدامی برای اعلام  پیغام نجات به یهودیان بود.

در غـلاطـیـان باب ۵ نیز آمده است که ما بواسطه اینکه عیسی مسیح ما را آزاد کرده باید کوشش کنیم تا آزاد بمانیم و اسیر قید و بند شریعت نشویم ،همچنین گفته است ،هر که بخواهد با ختنه شدن، خدا را خشنود سازد، مجبور است بقیه احکام شریعت را نیز یک به یک حفظ کند، و گرنه محکوم به هلاکت ابدی است، و عنوان کرده  است دیگر ختنه شدن یا نشدن اهمیتی ندارد. مهم آنست که ایمانی داشته باشیم که از آن محبت بجوشد(غـلاطـیـان باب ۵ آیه ۱ تا ۱۱)

در واقع عهد جدید به روشنی به نسبت کسانی که تشویق به ختنه می کنند دید خوبی ندارد همینطور در پولس رسول در رساله غـلاطـیـان باب ۲ از آیه ۱ تا ۵ ،نیز اشاره کرده است برای نجات ختنه و حفظ شریعت یهود ضروری نیست، همچنین وی در باب ششم از آیه ۱ تا ۱۶ این رساله و در گفتار پایانی آشکارا عنوان میکند،کسانی شما را وادار کنند که ختنه شوید، فقط یک انگیزه دارند: اینکه به شهرت و احترامشان لطمه‌ای وارد نشود و از زحمت و آزاری که در اثر اعتقاد به «نجات از طریق صلیب مسیح» متوجه آنان می‌شود، در امان باشند،همچنین وی بیان میکند  مهم نیست که ختنه شده‌ایم یا نه. تنها چیزی که مهم است، اینست که آیا واقعاً دگرگون شده‌ایم و انسان جدیدی گردیده‌ایم؟

پولُس رسول در رساله اول قرنتیان باب ۷ از آیه ۱۷ تا ۲۲ نیر به صراحت عنوان کرده است هیچ فرقی ندارد که ختنه شده یا نشده باشد. مهم، خشنود ساختن خدا و اطاعت از دستورات اوست.همچنین و اشاره میکند، مردی که پیش از مسیحی شدنش، مطابق رسم یهود ختنه شده است، نباید از این امر ناراحت باشد؛ و اگر ختنه نشده است، نباید حالا ختنه شود.

در ایمان مسیحی آمده است وقتی مسیح را داریم ،یعنی  همه چیز داریم  و وجود ما از حضور خدا لبریز است. مسیح در واقع حاکم بر تمامی ریاست‌ها و قدرت‌هاست،همچنین پولس رسول در رساله کولسیان باب دوم  آیه ۸ تا ۱۲  تاکید کرده است  هنگامی که بسوی مسیح آمدید، او شما را از امیال و خواسته‌های ناپاکتان آزاد ساخت، اما نه بوسیله یک عمل انسانی یعنی سنت ختنه، بلکه با یک عمل روحانی، یعنی شستشوی روح شما.

پولس رسول در رساله فیلیپیان باب ۳ آیه ۱ تا ۳ نیز تاکید کرده فریب کسانی را که اعلام میکنند با ختنه کردن به نجات میرسیم را نخوریم و با قطع کردن ازوی از بدن نجات حاصل نمیشود و ما فرزند خدا  نمیشویم بلکه ختنه واقعی،پرستش خداوند بوسیله روح او میباشد، ما مسیحیان به آن فداکاری که عیسی مسیح در راه ما کرده است افتخار می‌کنیم و تصدیق می‌نماییم که با توانایی‌ها و امتیازات انسانی خود، قادر به نجات خود نیستیم.

رومیان باب ۲ آیه ۲۹ یهودی واقعی را کسی میداند که دلش در نظر خدا پاک باشد  همچنین گفته شده است ختنه بدنی، خدا را راضی نمی‌سازد؛ خدا از کسانی راضی و خشنود می‌شود که آرزوها و افکارشان ختنه و دگرگون شده باشد. هر که زندگی‌اش به اینصورت تغییر یافته باشد، اگر هم شما او را تحسین نکنید، خدا او را تحسین خواهد کرد.

همانطور که در  این  آیات اعلام شده است،بخشایش گناهان ما نتیجه ایمان واقعی  ما به مسیح میباشد،و همانطور که مسیح بهای گناهان ما را بر روی صلیب پرداخت کرد، انسان نیز  با اجرای احکام شریعت، هرگز در نظر خدا پاک و بی گناه به حساب نخواهد آمد، در رساله  غـلاطـیـان باب ۲ آیه ۱۶ آمده است بلکه انسان فقط با ایمان به عیسی مسیح، پاک و بی گناه محسوب خواهد شد. بنابراین، ما نیز به عیسی مسیح ایمان آوردیم تا از این راه مورد قبول خدا واقع شویم، نه از راه انجام شریعت یهود. زیرا هیچکس هرگز با حفظ احکام شریعت، نجات و رستگاری نخواهد یافت.

منبع : خبرگزاری صدای مسیحیان ایران vocir.org

بازدید 7985 بار

 

مطالب خود را به همگان انتقال دهید
با ما در تماس باشید

نصیحت های کتاب مقدس

گزیده ای از موعظه های عیسی