نرم افزار نوید

عضویت در خبرنامه

امروز سه شنبه
۱۴۰۰/۸/۴
چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 15:06

رونوشت از بخشی از کتاب اعمال رسولان

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بخشی از کتاب اعمال رسولان

آنان در آن شهر نیز بشارت دادند و بسیاری را شاگرد ساختند.
سپس به لِستْره و قونیه و اَنطاکیه بازگشتند.
در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که «باید با تحمل سختیهای بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم.»
ایشان در هر کلیسا مشایخ بر ایمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندی که به وی ایمان آورده بودند، سپردند.  
سپس از ایالت پیسیدیه گذشتند و به ایالت پامفیلیه رفتند، و در پِرجه کلام را موعظه کرده، به آتّالیه فرود آمدند.  
از آتّالیه با کشتی به اَنطاکیه بازگشتند، همان‌جا که ایشان را به فیض خدا سپرده بودند تا عهده‌دار کاری شوند که اکنون به انجامش رسانیده بودند.
چون بدان‌جا رسیدند، کلیسا را گرد آورده، بازگفتند که خدا به واسطۀ آنها چه‌ها کرده و چگونه درِ ایمان را بر غیریهودیان گشوده است.

اعمال ۱۴:  ۲۱ - ۲۷

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند

.

مزمور برگردان :

خداوند فیّاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت.  
خداوند برای همگان نیکوست، و رحمت او بر تمامی کارهای دست اوست.  
خداوندا، همۀ کارهای دست تو سپاست خواهند گفت، و سرسپردگانت تو را متبارک خواهند خواند.  
از جلالِ پادشاهی تو سخن خواهند گفت، و دلاوری تو را بیان خواهند کرد،  تا بنی‌آدم را از دلاوریهای تو آگاه سازند، و از شوکت پرجلال پادشاهی تو.  
پادشاهی تو پادشاهی‌جاودان است، و سلطنت تو نسل اندر نسل.
[خداوند امین است نسبت به همۀ وعده‌های خود، و پر از محبت، نسبت به همۀ کارهای دست خویش.]

مزمور ۱۴۵: ۸ - ۱۳

بخشی از کتاب مکاشفه

سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت.
و شهر مقدّسِ اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد.
و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛
و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود.  
او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.
و دیگر مرگ نخواهد بود؛
و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.»  
سپس آن تخت‌نشین گفت: «اینک همه چیز را نو می‌سازم.»
و گفت: «اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است و راست است.»

مکاشفه ۲۱:  ۱ - ۵

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند
.

قرائت انجیل

هللویاه ، هللویاه ، هللویاه

+ بخشی از انجیل یوحنا         - درود بر تو ای خداوند

پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: «اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت.
اگر خدا در او جلال یافت، پس خدا نیز او را در خود جلال خواهد داد و او را بی‌درنگ جلال خواهد داد.
فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم.
مرا خواهید جُست و همان‌گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می‌گویم که آنجا که من می‌روم، شما نمی‌توانید آمد.
حکمی تازه به شما می‌دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید.
همان‌گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید.
از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.»

یوحنا ۱۳:  ۳۱ - ۳۵

+ این است سخن خداوند       - ستایش بر تو ای مسیح

****
پیام امروز:

بنام پدر و پسر و روح‌القدس ، آمین

حکم اعظم مسیح محبت است ، چرا که محبت پدر در پس و محبت پسر در پدر کامل شده و‌ موجب جلال خدا گردید. از همین رو مسیح نیز فرمان می‌دهد که شاگردان نیز باید با محبت برادرانه ایمان خدا را در عمل نشان دهند و این محبت درواقع نشانه‌ای است تا همگان بفهمند که ایشان شاگردان مسیح هستند.
در قرائت اول می‌بینیم که این محبت و‌دعا و سپاسگزاری شاگردان موجب پیشرفت انجیل شد و‌ در محبت است‌که تحمل سختیهای بشارت انجیل قابل تحمل و موجب ورودبه ملکوت می‌گردد.
ملکوتی که خدا با ادمیان ساکن شده و‌ هر اشکی از چشمان پاک شده و‌شادی عظیم‌حاکم خواهد شد.
اگر در این دنیا قادر نیستیم جایی باشیم که مسیح انجاست ، اما با ایمان و محبت مسیحایی قادر خواهیم بود در ملکوت با مسیح ساکن باشیم و این حقیقت بزرگ دلیل شادی ما در ایمان است.
در حقیقت خود محبت مسیح ، جلوه ملکوت خداست و ما با تجربه این محبت در زندگی خودمان ، بیعانه محبت روح رو دریافت می‌کتیم و منتظریم تا در ابدیت کمال این محبت را در آسمان به همراه مقدسین زندگی کنیم ، پس لازم است تا در راه انجیل با نفس خود مجاهده کنیم تا ان نعمت نیکو را بدست اوریم.

و حال ، فیض خداوند ما عیسای مسیح ، محبت خدای پدر و شراکت و دوستی روح‌القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد .

بازدید 3918 بار

 

مطالب خود را به همگان انتقال دهید
با ما در تماس باشید

نصیحت های کتاب مقدس

گزیده ای از موعظه های عیسی