نرم افزار نوید

عضویت در خبرنامه

امروز سه شنبه
۱۴۰۰/۸/۴

علی .ف

دکتر ایاد قنیبی
این محقق اسلامی اعتراف می کند که مسلمانان با دروغ و نیرنگ ادعا می کنند دینشان دین صلح است، در صورتی که نیست!

بنا به نظر ایشان اسلام دین ”حق و عدالت“ است، البته بازهم نه با معیارهای انسانی، بلکه با معیار #قرآن.

در نتیجه: اسلام نه تنها دین صلح نیست، بلکه دین حق و عدالت نیز نیست. چرا که تعریف حق و عدالت از قرآن و سنت اسلامی استخراج می شود و نه منشور حقوق بشر!

 پ ن: این شخص محقق یا روحانی  از مسلمانان خواسته وقتی به آن ها گفته می شود دینشان دین جنگ است به طرف مقابلشان نگویند شماهم فلان آیه از فلان کتابتان درباره جنگ نوشته شده...! به طور خلاصه ایشان می گویند مسلمانان باید نیرنگ و دروغ را کنار بگذارند و از تعالیم دین خود شرم نداشته باشند.

برچسب‌ها

قرائت اول ، بخشی از کتاب اعمال رسولان

و چون غیریهودیان و یهودیان به اتفاقِ بزرگانِ خود در صدد برآمدند که پولس و برنابا را افتضاح کرده، سنگسار کنند، آنان آگاه شده، به لِستْره و دِربِه، از شهرهای لیکائونیه، و نواحی اطراف گریختند و در آنجا به رساندن بشارت ادامه دادند.  
و امّا در لِستْره مردی نشسته بود که نمی‌توانست پاهایش را حرکت دهد و هرگز راه نرفته بود، زیرا لنگ مادرزاد بود.
هنگامی که پولس سخن می‌گفت، او گوش فرا می‌داد.
پولس بدو چشم دوخت و دید که ایمان شفا یافتن دارد.
پس با صدای بلند به او گفت: «بر پاهای خود راست بایست!»
آن مرد از جا جَست و به راه افتاد.  
چون مردم آنچه را که پولس انجام داد دیدند، به زبان لیکائونی فریاد برآوردند: «خدایان به صورت انسان بر ما فرود آمده‌اند!»
آنان برنابا را ’زِئوس‘ و پولس را ’هِرمِس‘ نامیدند، زیرا او سخنگوی اصلی بود.
کاهنِ زئوس که معبدش درست بیرون دروازۀ شهر بود، گاوهایی چند و تاجهایی از گُل به دروازۀ شهر آورد؛
او و جماعت بر آن بودند قربانی تقدیمشان کنند.  
امّا چون آن دو رسول، یعنی برنابا و پولس، این را شنیدند، جامه‌های خود را چاک زدند و به میان جماعت شتافته، فریاد برآوردند که:
«ای مردان، چرا چنین می‌کنید؟ ما نیز چون شما، انسانی بیش نیستیم.
ما به شما بشارت می‌دهیم که از این چیزهای پوچ دست بردارید و به خدای زنده روی آورید که آسمان و زمین و دریا و هرآنچه را که در آنهاست، آفرید.
هرچند او در گذشته ملتها را جملگی واگذاشت که هر یک به راه خود روند، امّا خود را بدون شهادت نگذاشت؛
او با فرستادن باران از آسمان و بخشیدن فصلهای پُر بار، بر شما احسان نموده، خوراک فراوان به شما ارزانی می‌دارد و دلهایتان را از خرّمی لبریز می‌کند.»
سرانجام با این سخنان، به‌دشواری توانستند مردم را از تقدیم قربانی بازدارند.

اعمال ۱۴:  ۵ - ۱۸

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند

.

مزمور برگردان :

نه ما را، خداوندا، نه ما را!
بلکه نام خود را جلال ده، به‌خاطر محبت و وفاداریت!  
چرا قومها بگویند: «خدای آنان کجاست؟»  
خدای ما در آسمان است، او هرآنچه را که بخواهد، به انجام می‌رساند.  
اما بتهای ایشان از نقره و طلاست، صنعت دستهای انسان!  
مبارکِ خداوند باشید، که آسمان و زمین را بساخت.  
آسمانها، آسمانهای خداوند است، اما زمین را به بنی‌آدم بخشیده است.

مزمور ۱۱۵:  ۱ - ۴ ,  ۱۵ - ۱۶

.

قرائت انجیل

هللویاه ، هللویاه ، هللویاه

+ بخشی از انجیل یوحنا           - درود بر تو ای خداوند

آن که احکام مرا دارد و از آنها پیروی می‌کند، اوست که مرا دوست می‌دارد؛
و آن که مرا دوست می‌دارد، پدرم او را دوست خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته، خود را بر او ظاهر خواهم ساخت.»  
یهودا، نه اَسخَریوطی، از او پرسید: «سرور من، چگونه است که می‌خواهی خود را بر ما ظاهر کنی، امّا نه بر این جهان؟»
عیسی پاسخ داد: «اگر کسی مرا دوست بدارد، کلام مرا نگاه خواهد داشت، و پدرم او را دوست خواهد داشت، و ما نزد او خواهیم آمد و با او مسکن خواهیم گزید.
آن که مرا دوست نمی‌دارد، کلام مرا نگاه نخواهد داشت؛
و این کلام که می‌شنوید از من نیست، بلکه از پدری است که مرا فرستاده است.  
«این چیزها را زمانی به شما گفتم که هنوز با شما هستم.
امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد.

یوحنا ۱۴: ۲۱ - ۲۶

+ این است سخن خداوند       - ستایش بر تو ای مسیح

********
پیام امروز:

بنام پدر و پسر و روح‌القدس ، آمین

در هر امری باید هدف جلال نام‌خداوند باشد ، اگر چنین‌‌ نباشد ، و به جای خدا ، نام‌خود را جلال دهیم ، در واقع تبدیل به بت‌هایی خواهیم شد که نه فقط خرافه‌هست بلکه باعث گمراهی و بیهودگی است.
جلال نام‌مسیح در این است که احکام‌مسیح را نگه داریم و‌با تمام‌وجود در فروتنی اطاعت کنیم.
چنین عملکردی از طرف ما ممکن است موجب طرد ما شود یا اینکه مشکلات دیگری برایمان ایجاد کند ، با این حال .قتی خدا توسط ما عمل می‌کند نباید مغرور شده از تشویق مردم خرسند شویم ، چرا که هدف جلال نام مسیح است و اگر چنین القا شود که این خود ما هستیم‌که ثمر می‌آوریم ، قطعا در مسیر سقوط قرار خواهیم‌گرفت ، اما اگر فروتنی پیشه کنیم و‌در همه حال جویای جلال نام مسیح باشیم ، خدا در مسیح با ما ساکن شده و‌از ما برای جلال نام خود استفاده خواهد کرد.
اطاعت ما موجب نزدیکی ما به خدا می‌شود. پیروی از مسیح و حفظ احکام او باعث از بین رفتن موانع نزدیکی و سکونت خدا در دل‌های ما می‌شود ، در این صورت مسیح با روح‌القدس در ما ساکن شده و ما را تعلیم و تشویق و هدایت و کمک خواهد کرد تا در انجام احکام مسیح ثمراوریم.

برچسب‌ها

بخشی از کتاب اعمال رسولان

آنان در آن شهر نیز بشارت دادند و بسیاری را شاگرد ساختند.
سپس به لِستْره و قونیه و اَنطاکیه بازگشتند.
در آن شهرها شاگردان را تقویت کرده، آنان را به پایداری در ایمان تشویق کردند و پند دادند که «باید با تحمل سختیهای بسیار به پادشاهی خدا راه یابیم.»
ایشان در هر کلیسا مشایخ بر ایمانداران گماشتند و با دعا و روزه آنها را به خداوندی که به وی ایمان آورده بودند، سپردند.  
سپس از ایالت پیسیدیه گذشتند و به ایالت پامفیلیه رفتند، و در پِرجه کلام را موعظه کرده، به آتّالیه فرود آمدند.  
از آتّالیه با کشتی به اَنطاکیه بازگشتند، همان‌جا که ایشان را به فیض خدا سپرده بودند تا عهده‌دار کاری شوند که اکنون به انجامش رسانیده بودند.
چون بدان‌جا رسیدند، کلیسا را گرد آورده، بازگفتند که خدا به واسطۀ آنها چه‌ها کرده و چگونه درِ ایمان را بر غیریهودیان گشوده است.

اعمال ۱۴:  ۲۱ - ۲۷

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند

.

مزمور برگردان :

خداوند فیّاض و رحیم است، دیرخشم و آکنده از محبت.  
خداوند برای همگان نیکوست، و رحمت او بر تمامی کارهای دست اوست.  
خداوندا، همۀ کارهای دست تو سپاست خواهند گفت، و سرسپردگانت تو را متبارک خواهند خواند.  
از جلالِ پادشاهی تو سخن خواهند گفت، و دلاوری تو را بیان خواهند کرد،  تا بنی‌آدم را از دلاوریهای تو آگاه سازند، و از شوکت پرجلال پادشاهی تو.  
پادشاهی تو پادشاهی‌جاودان است، و سلطنت تو نسل اندر نسل.
[خداوند امین است نسبت به همۀ وعده‌های خود، و پر از محبت، نسبت به همۀ کارهای دست خویش.]

مزمور ۱۴۵: ۸ - ۱۳

بخشی از کتاب مکاشفه

سپس آسمانی جدید و زمینی جدید دیدم، زیرا آسمان اوّل و زمین اوّل سپری شده بود و دیگر دریایی وجود نداشت.
و شهر مقدّسِ اورشلیمِ جدید را دیدم که از آسمان از نزد خدا پایین می‌آمد، آماده شده همچون عروسی که برای شوهر خود آراسته شده باشد.
و از تخت، صدای بلندی شنیدم که گفت: «اینک، مسکن خدا با آدمیان است، و او با آنها ساکن خواهد شد؛
و ایشان قوم او خواهند بود، و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود.  
او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد.
و دیگر مرگ نخواهد بود؛
و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اوّل سپری شد.»  
سپس آن تخت‌نشین گفت: «اینک همه چیز را نو می‌سازم.»
و گفت: «اینها را بنویس زیرا این سخنان درخور اعتماد است و راست است.»

مکاشفه ۲۱:  ۱ - ۵

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند
.

قرائت انجیل

هللویاه ، هللویاه ، هللویاه

+ بخشی از انجیل یوحنا         - درود بر تو ای خداوند

پس از بیرون رفتن یهودا، عیسی گفت: «اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت.
اگر خدا در او جلال یافت، پس خدا نیز او را در خود جلال خواهد داد و او را بی‌درنگ جلال خواهد داد.
فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم.
مرا خواهید جُست و همان‌گونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما نیز می‌گویم که آنجا که من می‌روم، شما نمی‌توانید آمد.
حکمی تازه به شما می‌دهم، و آن این که یکدیگر را محبت کنید.
همان‌گونه که من شما را محبت کردم، شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید.
از همین محبت شما به یکدیگر، همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید.»

یوحنا ۱۳:  ۳۱ - ۳۵

+ این است سخن خداوند       - ستایش بر تو ای مسیح

****
پیام امروز:

بنام پدر و پسر و روح‌القدس ، آمین

حکم اعظم مسیح محبت است ، چرا که محبت پدر در پس و محبت پسر در پدر کامل شده و‌ موجب جلال خدا گردید. از همین رو مسیح نیز فرمان می‌دهد که شاگردان نیز باید با محبت برادرانه ایمان خدا را در عمل نشان دهند و این محبت درواقع نشانه‌ای است تا همگان بفهمند که ایشان شاگردان مسیح هستند.
در قرائت اول می‌بینیم که این محبت و‌دعا و سپاسگزاری شاگردان موجب پیشرفت انجیل شد و‌ در محبت است‌که تحمل سختیهای بشارت انجیل قابل تحمل و موجب ورودبه ملکوت می‌گردد.
ملکوتی که خدا با ادمیان ساکن شده و‌ هر اشکی از چشمان پاک شده و‌شادی عظیم‌حاکم خواهد شد.
اگر در این دنیا قادر نیستیم جایی باشیم که مسیح انجاست ، اما با ایمان و محبت مسیحایی قادر خواهیم بود در ملکوت با مسیح ساکن باشیم و این حقیقت بزرگ دلیل شادی ما در ایمان است.
در حقیقت خود محبت مسیح ، جلوه ملکوت خداست و ما با تجربه این محبت در زندگی خودمان ، بیعانه محبت روح رو دریافت می‌کتیم و منتظریم تا در ابدیت کمال این محبت را در آسمان به همراه مقدسین زندگی کنیم ، پس لازم است تا در راه انجیل با نفس خود مجاهده کنیم تا ان نعمت نیکو را بدست اوریم.

و حال ، فیض خداوند ما عیسای مسیح ، محبت خدای پدر و شراکت و دوستی روح‌القدس با همه ما باشد و بماند تا ابدالآباد .

برچسب‌ها

بخشی از کتاب اعمال رسولان

«ای برادران، ای فرزندان ابراهیم، و ای غیریهودیانِ خداترس که در اینجا حضور دارید! این پیامِ نجات برای ما فرستاده شده است.
مردم اورشلیم و بزرگان ایشان عیسی را نشناختند و با این حال با محکوم کردنش، گفته‌های پیامبران را که هر شَبّات تلاوت می‌شود، تحقق بخشیدند.
آنها با اینکه هیچ علتی برای مجازات مرگ نیافتند، از پیلاتُس خواستند او را بکشد.
و چون تمام آنچه را که درباره‌اش نوشته شده بود، به انجام رساندند، او را از صلیب پایین آورده، به قبر سپردند.
امّا خدا وی را از مردگان برخیزانید.
و آنان که با او از جلیل به اورشلیم آمده بودند، روزهای بسیار او را دیدند و اکنون نیز نزد قوم ما شاهدان اویند.  
«اکنون ما به شما بشارت می‌دهیم که خدا آنچه را که به پدران ما وعده داده بود، با برخیزانیدن عیسی، برای ما که فرزندان ایشانیم وفا کرد.
همان‌گونه که در مزمور دوّم نوشته شده: «”تو پسر من هستی؛ امروز، من تو را مولود ساخته‌ام.“

اعمال ۱۳:  ۲۶ - ۳۳

+ این است سخن خداوند       - درود بر تو ای خداوند

.

مزمور برگردان :

خواهد گفت: «من پادشاه خود را نصب کرده‌ام، بر کوه مقدسم صَهیون».
 و حال، من حکم را بازمی‌گویم، خداوند مرا گفته است: «تو پسر من هستی؛ امروز من تو را مولود ساخته‌ام.  
از من بخواه، که ملتها را میراث تو خواهم گردانید و کرانهای زمین را مُلک تو خواهم ساخت.  
به عصای آهنین ایشان را خواهی شکست و همچون کوزۀ کوزه‌گر خُردشان خواهی کرد.  
پس حال خردمند باشید، ای شاهان، و ادب شوید، ای فرمانداران جهان.  
خداوند را با ترس عبادت کنید و با لرز به وجد آیید.

مزمور ۲:  ۶ - ۱۱

.

قرائت انجیل

هللویاه ، هللویاه ، هللویاه

+ بخشی از انجیل یوحنا          - درود بر تو ای خداوند

«دل شما مضطرب نباشد.
به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید.  
در خانۀ پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما می‌گفتم.
می‌روم تا مکانی برای شما آماده کنم.
و آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم، باز می‌آیم و شما را نزد خود می‌برم، تا آنجا که من هستم شما نیز باشید.
جایی که من می‌روم راهش را می‌دانید.»
توما به او گفت: «ما حتی نمی‌دانیم به کجا می‌روی، پس چگونه می‌توانیم راه را بدانیم؟»
عیسی به او گفت: «من راه و راستی و حیات هستم؛
هیچ‌کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید.

یوحنا ۱۴:  ۱ - ۶

+ این است سخن خداوند       - ستایش بر تو ای مسیح

********
پیام امروز:

بنام پدر و پسر و روح‌القدس ، آمین

تحقق پیشگویی‌های عهد عتیق در عیسی ، هر شنونده‌ای را مجاب می‌کند که او‌ مولود و پسر خداست ، پس چرا بسیاری هم در زمان مسیح و‌هم بعد و حتی تا به امروز از وی متابعت نکرده و نمی‌کنند.
درست است که پیشگویی‌های عهد عتیق چنان آشکار نیست و فقط وقتی می‌توان به وجود ان پی برد که محقق شده باشد ، اما کلام خدا عامل اصلی را در نااطاعتی و تکبر می‌داند.
قطعا چنین افرادی حتی اگر فرشتگان را در حال سجده بر مسیح ببینند باور نخواهند کرد او همان مسیح پسر خداست.
خدا راز خود را در مسیح بر بشر آشکار کرد  ، نه فقط از خود شناختی عمیق تر به مردم ارائه کرد بلکه مقصد آنان را نیز ترسیم کرد و راه رسیدن را نیز مهیا نمود.
مسیح خود این راه است و‌در راستی و صدق مردم را به این راه دعوت می‌کند.
لازمه ورود به این راه ، همانا خدا ترسی و‌ اطاعت در فروتنی است ، عاملی که با هواهای نفس و خودبزرگ بینی انسان در منافات است.
چنین تصمیمی صرفا یک امر ایمانی است و ایمانی حقیقی و بزرگ است که خداترسی و‌ اطاعت و فروتنی در آن پررنگ باشد.

در قرائت اول پولس رسول در ادامه موعظه خود و با اشاره به‌مزمور دوم ، آیه ۷  ، در باره مسیح می‌گوید ، همان ویشگویی که درباره مسیح که پسر خداست و خدا وی را گفته است که « تو پسر من هستی امروز تو را تولید کردم » در عیسای ناصری تحقق یافته و جمع کثیری شاهد مرگ و قیام مسیح بوده‌اند ، لذا ضروری است تا همگان بر روی ایمان آورند و نجات یابند.
اما واقعیت این است که هم در زمان پولس و هم در زمان ما ، اغلب تردید در ایمان پیش می‌آید که آیا عیسای ناصری همان مسیح موعود است؟؟
مسیح برای رفع این تریدید پاسخ ایجابی دارد و آن این است که مگر به غیر از مسیح راه دیگری هم هست که بتوان به آن ایمان آورد؟؟؟
گروهی نیز به مسیح ایمان دارند اما به توانایی خویش در یافتن راه شک دارند ، و مسیح بصراحت می‌گوید من همان راستی هستم،
و گروهی نیز بر مسیح بودن ، عیسی و راستی کلام وی ایمان دارند اما به زندگی پس از مرگ ایمان ندارند ، و عیسی با رستاخیز خود ، حیات ‌پس از مرگ را نیز به ارمغان آورد.
حال ما باید‌ فکر کنیم و تصمیم بگیریم که پاسخ ما در باره این ادعای مسیح چیست ؟؟؟
فیض مسیح با همه ما باد ، امین

برچسب‌ها

 

مطالب خود را به همگان انتقال دهید
با ما در تماس باشید

نصیحت های کتاب مقدس

گزیده ای از موعظه های عیسی